Nyttige datoer

Velkommen til

Ski Regnskap & Rådgivning

15 jan - Forskuddstrekk / Arb.g.avgift

5 feb - Innlevering A-ordning

10 feb - Mva. 6 termin

16 feb - Forskuddskatt 1 termin (upersonlig)

5 mar - Innlevering A-ordning

16 mar - Forskuddstrekk / Arb.g.avgift

16 mar - Forskuddskatt personlig (1 termin)

7 apr - Innlevering A-ordning

10 apr - Mva. 1 termin

15 apr - Forskuddskatt 2 termin (upersonlig)

5 mai - Innlevering A-ordning

15 mai - Forskuddstrekk / Arb.g.avgift

15 mai - Forskuddskatt personlig (2 termin)

5 jun - Innlevering A-ordning

10 jun - Mva. 2 termin

30 jun - Fastsettelse av årsregnskap og årsberetning

6 jul - Innlevering A-ordning

15 jul - Forskuddstrekk / Arb.g.avgift

5 aug - Innlevering A-ordning

31 aug - Innsendelse årsregnskap/årsberetning (altinn)

31 aug - Mva. 3 termin

7 sep - Innlevering A-ordning

15 sep - Forskuddstrekk / Arb.g.avgift

15 sep - Forskuddskatt personlig (3 termin)

5 okt - Innlevering A-ordning

12 okt - Mva. 4 termin

5 nov - Innlevering A-ordning

16 nov - Forskuddstrekk / Arb.g.avgift

16 nov - Forskuddskatt personlig (4 termin)

7 des - Innlevering A-ordning

10 des - Mva. 5 termin